Skt. Andreas Kirke
Skt. Andreas Kirke

Den største klokke er fra 1748. Den er 112 cm. i diameter og ses herover. Udover Frederik 5.s monogram står der :"Bekosted af Charlotta Amalia Scheel sl. Geheimeraad Iver Rosencrantzes oc Camer Herre Her Niels Juul" og på modsatte side "Svoversløs Kierckes klocke er støbt af Hienrich Tessien Anno 1748".

Den anden klokke, som ses til venstre, er støbt af Lauris Hansen i 1503 og senere omstøbt i 1930 af B. løw og søn med gentagelse af teksten fra den gamle klokke. Diameteren er 86 cm. og den latinske indskrift tyder på, at kirken er indviet til Sct. Andreas. Indskriften er :"Anno Domini mdiii hlep (!) Ihedsus Maria Anna oc sancta Susanna (Støbermærke). Sanctus [A]ndreas ora pro nobis"