Skt. Budolfi Kirke
Budolfi Kirke
Tegning og beskrivelse
Resens kort

 

                                                              

Da man 1765 opførte Hammers Gård på hjørnet af Skomagergade og Ringstedgade, skulle man grave en brønd, og da fandt man murede grave. I 1912 skulle man lægge kloak i gården, og også ved den lejlighed stødte man ind i begravelser; denne gang en munkestensgrav. Man fandt også en frådstensmur på en meters tykkelse, som på ydersiden mod nord havde en sokkel med profil. Senere har man fundet sydmuren, også af frådsten. Den rigtige placering af kirken (dele af skibet og tårnet er aldrig udgravet) fremgår af kortet, og den stemmer ikke overens med Resens kort over Roskilde fra 1677.