Skt. Hans Kirke
Skt. Hans Kirke
Begravelser
Udgravning

Model af kirken

Tårnet

                                             

Kirken blev første gang udgravet i 1941-42. Der har været tale om en ret stor frådstenskirke med skib, kor, apsis samt tårn. Dens grundrids kan stadig ses på marken: Det er markeret ved en jordvold.

Der er også fundet ribbesten (spor af hvælvinger), kalkpuds med bemaling (rester efter kalkmalerier) og glaserede gulvfliser, der alt sammen tyder på, at der har været tale om en kirke i et rigmandskvarter. Men der er også en anden grund til, at kirken var rig: Kilden ved siden af var en, man valfartede til.

Det oprindelige tag kan have været af bly, hvilket var det almindeligste. Men træspån, strå eller halm kan også have været  brugt. Først fra 1100-tallets midte dukker tegltag op - og de fleste kirker får i de følgende år deres gamle tage udskiftet med tegl.