Skt. Hans Kirke
   Skt. Hans Kirke

                                                                            

   

    Roskilde år 1400 (Minibyen)
   

Skt. Hans Kirke på modellen af Roskilde år 1400: Roskilde Miniby. På bileddet herunder ses kirken i Kattesundskvarteret.