Skt. Laurentii Kirke
Skt. Laurentii Kirke
Foto
Grave
Frådstensmure

                                                                       

Plan over den første udgravning af kirkeruinen i 1931. Der ses et tydeligt kor med apsis (med muret alter af fråd- og kridtsten: Kun bordpladen mangler) samt noget af skibet. Resterne af kakkelgulvet ses også samt en del grave inde i og uden for kirken. Kaklerne på gulvet skal sikkert efterligne de marmormosaikgulve, man kan finde i Toscana i Italien. Fliserne er lagt meget kunstfærdigt - hist og her som i skibet i rossetter (som i Italien).