Skt. Laurentii Kirke
Skt. Laurentii Kirke
Anden frådstensmur

                                                                  

Under Stændertorvet ligger resterne af Laurentii Kirkes ruiner. De er udgravet og kan besøges. På resterne af murværk kan man se, at der har været tale om en frådstenskirke. De gamle frådstensmure står i en højde af op imod 1,7 m (fordi gulvet måtte hæves flere gange). På ydermurene er der en velbevaret sokkel. Flere steder var kalkpudset på væggene bevaret.