Skt. Laurentii Kirke
Skt. Laurentii Kirke
Ibsskaller
Potter
Skt. Ib

                                                               

I flere grave er der fundet ibsskaller. En ibsskal er en muslingeskal, og de fleste muslinger stammer fra Santiago i Nordspanien. Her lå der en stor valfartskirke, Santiago di Compostella, hvortil pilgrimme vandrede til fods gennem hele Europa for at bede - og få syndsforladelse for et eller andet, de havde gjort. Som tegn på, at de havde været der tog de en sanktjakobsskal (Jakob bliver på dansk til Ib) med sig hjem. Her er der en, som der er malet på.

Måske en tidlig form for souvenirs?