Skt. Mikkels Kirke
Skt. Mikkels Kirke

Model af kirken

                                                          

Skt. Mikkels Kirke er som så mange andre kirker i Roskilde bygget af kalksten (man kaldte dem frådsten). Stenene kunne man finde lige i nærheden, nemlig ved kilderne, især ved Maglekilde, hvor kalk havde aflejret sig ved kildefremspringet igennem flere tusinde år. Frådstenen ved kilderne var blød og let at arbejde med. Man kunne f.eks. save blokkene ud og lave stykker i former, man skulle bruge (f.eks. søjler). Når så stenene kom væk fra det fugtige kildeområde og blev muret op i en kirkebygning, blev den hård og robust. Derfor var frådsten så godt et byggemateriale. Vil man se frådsten i dag, kan man finde den på bl.a. Absalonsbuen.

Det oprindelige tag kan have været af bly, hvilket var det almindeligste. Men træspån, strå eller halm kan også have været  brugt. Først fra 1100-tallets midte dukker tegltag op - og de fleste kirker får i de følgende år deres gamle tage udskiftet med tegl.