Skt. Mikkels Kirke
Skt. Mikkels Kirke
                                                       

Skt. Mikkels Kirke blev delvis udgravet igen 1994-95. Her ses korets fundament set mod øst. Til venstre ses også rester af fundamentet til sydmuren. Kirken lå midt i nuværende Lille Gråbrødrestræde, som løber hen over kirke og kirkegård. Det er meget lidt, selv af fundamenterne, der er bevaret.