Skt. Olai Kirke
  Skt. Olai Kirke
  Forstørrelse
  Gravsten

                                                      

Skt. Olai Kirke er bygget af frådsten. Den blev udgravet i 1934, da det gamle hus Skt. Olsgade nr. 8 skulle rives ned. Man vidste, at Skt. Olai Kirke havde ligget lige ud for Palæstræde, og da man stødte på kraftige kampestensfundamenter, var man klar over, at det var kirken, man havde fundet. Helt sikre blev man, da der inde i huset og udenfor blev fundet grave.

Kirken er viet til den norske martyrkonge Olav den Hellige. Han blev dræbt i Slaget ved Stiklestad 29. juli 1030 af en oprørshær, som var imod den strenge måde kongen gennemførte kristendommen på i Norge. Olav og det meste af hans hær blev hugget ned den dag. Hans søn Magnus (den Gode) blev faktisk for en kort tid (1042-47) dansk konge. Selv om han er norsk, er der mange danske/skånske kirker, som er viet til ham, ikke mindst i egnene omkring Isefjorden.