Vor Frue Kirke
Vor Frue kirke

                                                            

Tværsnittet viser den ældste kirke med et skib og to sideskibe. Set fra siden (længdesnittet herunder) ses det indvendige af skibene med nogle smalle arkader ind til sideskibene. Senere blev bueåbningerne gjort bredere. Oprindeligt var tagene af bly. Senere er der måske lagt tegl på. Loftet var et fladt bjælkeloft. Senere blev der bygget hvælvinger.

Apsis på koret er ikke en del af den oprindelige bygning, men ellers er det den (med smalle arkader), der er vist herunder.

.