Vor Frue Kirke
Vor Frue kirke
Model af kirken

Tegning

Kirken i dag
Jomfru Maria

                                                        

Den oprindelige Vor Frue Kirke. Materialet er hovedsagelig frådsten. Indvendigt er der visse steder muret i kunstfærdige siksakmønstre efter en gammel romersk metode. I dag ser det i de bevarede dele af kirken ud, som om hovedparten er bygget af røde teglsten, hvilket skyldes senere byggearbejder.

Frådstenene blev flere steder lagt i mønstre som disse. Det kaldes sildebensmønster, med en latinsk betegnelse opus spictatum.
 

 

Sildebensmønstret ses på midtskibets sydvæg imellem arkaderne. Disse var oprindeligt smalle, men blev senere bredere. Begge udgaver ses på tegningen.