Langhuse
Huse

Udgravning med stolpemærker af hal ved Lejre sydvest for Roskilde. Der er tale om en hal af en anselig størrelse. Det er faktisk det største hus, der kendes fra vikingetiden i Danmark med sine 468 m i længden og 11 i bredden. Omkring hallen er der fundet spor af andre bygninger med specielle funktioner: Værksteder, lader, stalde. Om der ligger mere under den gamle landsby Lejre (og ned til Lejre Å) kan ikke afgøres. Men der kan have ligget to storgårde på Lejres nuværende område. Foruden hallen er der grubehuse, let nedgravede ovale huse (boder/værksteder), hvor der er spor efter håndværk som smede, kammagere, vævere. I den sene del af oldtiden (700-1000) har der faktisk levet en stormandsslægt i Lejre - måske med kongetitel. Der gamle sagn om Lejrekongerne kan altså have lidt på sig. Mod slutningen af 900-tallet forsvinder alle fund fra Lejre, hallen bruges ikke mere. Vi ved ikke hvorfor. Men det vides, at Roskilde nu eksisterer. Alt dette tyder på, at Lejre er erstattet af Roskilde.

Sådan kan stormandssædet i Lejre have set ud i sine bedste år: