1080

For de gaver, kongens moder, Estrid, har skænket kirken, bygges en ny og større kirke af frådsten (kildekalk) ved domkirken. Frådstensbasilikaen erstatter den mindre stenkirke, Estrid allerede har ladet opføre for sin broders, kong Knud den Stores, mandebod på 80 bol på grund af drabet på hendes mand Ulf Jarl. Byggeriet varetages af biskop Svend Nordmand.

I nordlige sidefløje levede kannikkerne på en måde, der mindede om en klosterorden.
Den ældste stenkirke i Danmark, Skt. Clements Kirke på Bjerget, rives ned og erstattes af den nuværende kirkebygning. Der er mange træk ved den, herunder især de rundede piller på ydermurene, der viser tilbage til stavkirkerne og til engelsk kirkebyggeri.

 

Knud den Hellige slår også mønter i Roskilde. Eller også gør hans møntmestre Sven og Sibbe, for kongen er ikke nævnt på mønterne.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle