1214                   Biskop
Forstørrelse
Mere om biskopper
Domkapitlet

Træfiguren her forestiller en biskop. Man kan se det på bispehuen, som også kaldes en mitra. Og den røde messehagel viser, at han er præst.