1157                  Blodgildet
Forstørrelse
Saxo om blodgildet
Knud dør
Kongsgården

Ramsømagle

Esbern Snarre

Blodgildet var egentlig en forsoningsfest mellem de tre konger i Danmark, som delte riget mellem sig: Svend (Skåne), Knud (Sjælland) og Valdemar (Jylland). Knud var vært. På billedet her (fra Niels Baches "Nordens Historie" fra 1886) er der et par historiske fejl: Harpen var ikke opfundet, og borde af typen her kendte man ikke. Men ellers viser billedet, at Valdemar og Knud (med kroner) spiller skak mod Svend (til højre uden krone). Knud aner uråd og læner sig mod Valdemar (anelsen bekræftes i døren: Her står Svends bevæbnede mænd rede til at gøre gildet til et blodgilde). De bevæbnede mænd styrter ind.

Knud bliver dræbt med det samme. Valdemar krøb ud af vinduet og slap for Svends mænd. Han søgte først ud til sin bryde i Ramsømagle. Der var  også Absalon dukket op. Og de tog fra Ramsø til Fjenneslev. Svends mænd var efter Valdemar og vidste godt, at han skulle søges i omegnen af Fjenneslev, hvor han jo var vokset op sammen med Asser Rigs sønner Absalon og dennes storebror Esbern Snarre. Esbern sørgede nu for at bringe Valdemar til Jylland, hvor han jo var konge.     

Blodgildet fandt sted i kongsgården. Det vides, at denne lå lige vest for Domkirken uden for dennes mur. Måske i vore dages Skolegade.