1124   1139        Hirdmand

Borgerkrige

Alle stormænd, også bisperne, havde en hird, en lille hær eller en livvagt. Selv om Arnold havde en hird, blev han alligevel dræbt af bønder (men bønder i den tidlige middelalder kan godt betyde krigere: Ordet bonde kommer af boende, altså en ejer af et bo, en gård). Ledingsflådens folk bestod også af bønder. Hirdmænd var som regel sønner af stormænd, som skulle ud i verden og gøre erfaringer. Manden her ser mere erfaren ud. Og kunne ligne en kriger, som er forblevet i tjeneste. Måske fordi han ikke kunne arve en gård, som var stor nok til at kunne give ham en acceptabel tilværelse.