Haraldsborg
Haraldsborg
Tegning af borgen
Kort over borgen

Sådan kan det tårn på Haraldsborg, som bybryden Harald Kesja lod bygge, have set ud. Det var af træ og til at dreje - vel som en stubmølle i senere tider. Princippet ses her: Et tårn med etager, som er åbent bagtil med tømmer som forsvar i den ene side. Stubmølleprincippet er vist med pinden til venstre. Ved hjælp af denne kunne tårnet drejes.

Det kunne være dette tårn, der blev ødelagt af blideskud under Erik Emmunes angreb 1132. De tyske købmænd i Roskilde lærte ham at lave blider. Begivenheden skildres således af Saxo (Jørgen Olriks oversættelse):

“Men Erik lejrede sig for borgen med en anselig hær af Sjællandsfarer; og da han så, at voldens faste værn hindrede og hæmmede al hans frem­gang, gik han til de saksere, der boede i Roskilde by, og lærte af dem at bruge blidekast: til landsmænds styrke lagde han udlændinges snildhed; thi her til lands var de på. den tid endnu kun børn i krigskunsten og kendte lidet til sligt sindrigt værktøj. Det første kast med bliden var dog ej kraf­tigt nok, så slyngestenen faldt et godt stykke udenfor virket. Nu hånlo borgens mandskab ad blidens kraft og ventede for vist, at alle de følgende kast skulle slå. klik. Men næste gang var den strammere spændt, og kastet ramte oven i et mærke1igt hus, de havde: så. tung var stenen, og så. stærkt var stedet, at den for igennem hele huset ned til grunden og knuste det med et vældigt bulder. Dette hus havde ingen syld af sten, men stod kun på en stolpe af træ, hvorpå det hang som på en tap og kunne ved det svageste skub drejes rundt til alle sider.”

Så var det, at Harald havde fået nok og flygtede ved nattetid og til hest gennem volden mod søsiden.

Saxo har svært ved at beskrive det mærkelige tårn på Haraldsborg. Han har ikke set det selv - kun hørt om det. Men har det virkelig været drejeligt, som tegningen viser, må det være konstrueret efter samme princip som en stubmølle - længe før disse kommer til Danmark.