København
København
Grundplan over borgen
Byen i den første tid

Borgejerskab

                                                                          

Borgen kan have set sådan ud. Tegningen her ligner borgen på seglet. Ud fra udgravningerne har den nok set anderledes ud oprindeligt.

Borgen blev sammen med byen erobret i 1368. Hansestæderne (et forbund af nordeuropæiske handelsbyer med Lübeck i spidsen), følte borgen som så stor en trussel imod deres handel og skibsfart, at de lod den nedrive til grunden året efter; 37 stenhuggere blev hentet ind fra de nordtyske byer, og de gjorde deres arbejde grundigt. En helt ny borg måtte siden opføres. Højhedsretten over byen svandt ind efter denne begivenhed.