1131                 Knud Lavard
Haraldsted

Et middelalderbillede

Kalkmaleri i Ringsted

Knud Lavards ungdom

                                                     

Knuds stamtavle

Louis Moes tegning til Saxos "Gesta Danorum" af, hvordan Magnus 7/1 1131 dræbte Knud. I baggrunden Magnus' mænd. Efter at Knud blev helgenkåret af paven 1169 fastsattes to dage, hvor han blev helgenfejret: 7/1 datoen for drabet på ham og 25/6 (Skt. Hans dag), datoen for helgenfesten, hvor hans jordiske rester blev hensat som helgenskrin på højalteret i Ringsted 1170. Der var i forvejen en helgen, der hed Knud, nemlig Knud den Hellige. Han fejredes 19/4 og 10/7. Det kunne i eftertiden være svært at skelne mellem de to helgener, så man kaldte dem henholdsvis Knud Konge og Knud Hertug. De mange købmandsforeninger, som kaldte sig Knudsgilder, havde i regelen Knud konge som skytshelgen.