1147

Kong Svend (Grathe) bygger vold omkring Roskilde. Absalons farbroder Ebbe Skjalmsen gøres til befalingsmand over byen. Uden stort held. Kort efter trænger rivalkongen Knud ind i byen og brænder Ebbes gård ned. Knud må dog atter rømme Roskilde og må efter at være blevet slået ved Slangerup  trække sig tilbage til Jylland.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle