1168

 

Kong Valdemar erobrer Rygen, og vendernes hovedby Arkona falder.  Figuren med guden Svantevit hugges til pindebrænde af Absalon og hans folk.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle