1233             Bispegården
Bebyggelseshistorie

Baghus

Bispens gård i 1271

Bispens gård ca. 1400

Bispens gård i 1540

                                                 

Grundplan af bispegården, som den så ud til sidst (tegnet 1727) - inden den blev revet ned for at give plads til Det kongelige Palæ. Vestfløjen med trappetårn er den centrale del af bebyggelsen.

Bebyggelsen har spredt sig ud over et stort areal (hvor nu Palæet og Palæhaven ligger) og har bestået af større og mindre bygninger. Det var jo ikke kun en bolig for biskoppen, men tillige det sted, hvor hans omfattende kancelli arbejdede. Og alle disse mennesker skulle betjenes af køkkenfolk, tjenere og rengøringspiger. Bispen har også haft en mindre styrke bevæbnede vagter (Absalon havde dog kun 18, siger Saxo), som boede på gården og tog med ham rundt i stiftet. Og endelig havde man brug for plads til mange heste.