Bispegården
Bispegården

 

Første stenhus

 

Bebyggelseshistorie

 Bispen har haft sin gård stik øst for Domkirken, hvor Palæet ligger i dag. Området er udgravet 1941-42 og igen, men i mindre målestok 1995. Der er ikke fundet spor af bygninger fra tiden før stenhusbyggeriet i 1100-tallet. Så tegningen her er rent gætteri. Det eneste nogenlunde sikre er muren til venstre, for det er Arnoldsmuren omkring domkirkeområdet. Husene har sikkert været af træ (eller bindingsværk). Men de kan godt have været mere anselige end de hytter, der vises her.