Bispegården
Bispegården

Fra udgravningerne i 1995 stammer dette billede af de nederste sten på østsiden af vestfløjen (ind mod gården). Der er tale om frådsten, som hviler på marksten som fundament.