September
                  Årdage

Dato

Dagens helgen Anniversarier
1 Skt. Ægidius af Provence      
2 Skt. Elisa Niels Torkildsen † 1360 Jacob Falster † 1384  
3 Skt. Seraphia      
4 Skt. Theodosia Niels Oorsen † 1350    
5 Skt. Regina af Alise-Saint-Reine      
6 Skt. Magnus Gunnar † 1406    
7 Skt. Augustalis af Arles Oluf Duse † 1353    
8 Vor Frue, Jomfru Marias fødselsdag      
9 Skt. Gorgonius      
10 Skt. Burchardt af Wessex, Skt. Nikolas af Tolentino      
11 Skt. Hillebert Petrus † 1239 Stig † 1280  
12 Jomfru Marias hellige navn, Skt. Guido      
13 Skt. Cyprianus, Skt. Johannes Krysostomos Michael de Ringstadis † 1360    
14 Korsets ophøjelse, Korsmesse Johannes Sartor/Skrædder † 1360    
15 Skt. Eskild af Eskilstuna      
16 Skt. Euphemia af Chalcedon, Skt. Kyprian af Kartago Oluf Jensen † 1368    
17 Skt. Lambertus bisp      
18 Skt. Titus bisp      
19 Skt. Miletus af Trier bisp Jens Henningsen † 1387    
20 Skt. Tobias Lars Germodosii † 1332    
21 Skt. Matthæus evangelisten      
22 Skt. Mauritius Bent † 1271 Niels Bone † 1354  
23 Skt. Linus Hemming Petersen † 1326 Skalm † 1331  
24 Skt. Tecla Niels † 1249    
25 Skt. Cleophas      
26 Skt. Adolph      
27 Skt. Cosmus Jens Sybrandi †  1295    
28 Skt. Venceslaus af Prag Peter Ingvarsen † 1241    
29 Skt. Michael, Mikkelsdag, Skt. Gabriel og Rafael      
30 Skt. Hieronymus Rano † 1288    

Retur til oversigt over måneder

Betegnelser med gråt står ikke i anniversarierne, men er hentet fra senere almanak og jordebøger.