1200

Absalonsbuen mellem Domkirke og bispegård påbegyndes af bispen Peder Sunesen. Buen har egentlig ikke noget med Absalon at gøre, og den har fået sit navn mange år senere.

De ældste dele af huset bag Absalonsbuen (vore dages konventshus) opføres i tilknytning til bispegården. Her har kirken måske haft sit eget bronzestøberi.

Kirkesognet Skt. Paul med tilhørende kirke (bygningen er ikke påvist ved udgravninger, men kendes fra skriftlige kilder) er en del af byens kirkelige struktur. Den må have ligget omkring nuværende Hestetorv.

I kirkesognet Skt. Paul (Hestetorvet), men uden for byen (på nuværende baneterræn) er der fundet et rundkapel, som kan være kirkehus til det, der benævnes Skt. Peder (Land-)sogn. Sognet kan have heddet Peter og Paul Sogn.
Kirkesognet Skt. Nicolai er sikkert en del af byens kirkelige struktur.

Kirkesognet Skt. Morten med tilhørende kirke (bygningen er ikke påvist ved udgravninger, men kendes fra skriftlige kilder) er en del af byens kirkelige struktur. Den lå uden for volden ligesom Skt. Ibs.

Vindinge Kirke (den oprindelige) opføres. Den er bygget af kridtsten fra Stevns som en lang række kirker på Stevns, langs Køge Bugt og ved kysten nord for København.

Opførelsen af Himmelev Kirke påbegyndes.

Opførelsen af Svogerslev Kirke, viet til Skt. Andreas, påbegyndes.

Skt. Ibs Kirke får nye og flere vinduer, spidsbuede hvælvinger og nye kalkmalerier. Og udvendigt får kirken tårn og våbenhus.
Skt. Olai Kirke får hvælvinger.       

Opførelsen af Kapitelhuset ved domkirken påbegyndes. Her mødes kannikkerne (Domkirkens præsteskab).

 

Embedet som ærkedegn oprettes. Det ejer gods i 4 herreder med hovedvægt på Borup i Volborg herred. Ærkedegnen havde patronatsret til kirkerne i Stenløse og Kvislemark.
Et skib, der er fundet på Skt. Ibs Vej, båden  Sankt Ibs Vej, er bygget mellem 1200 og 1250.
Jyllinge præbende i Sømme herred bliver oprettet. Godset er fordelt på 3 herreder, mest i Sømme herred.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle