1231

  

Dekanen Rane bliver den første Provincialprior over prædikebrødrene (Sortebrødrene) i Dacia (Danmark/Norden). Petrus blev dekan i Roskilde.  

Sortebrødre Kloster (for munke af dominikanerordenen) opføres (hvor nu det Adelige Jomfrukloster ligger).

 

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle