1246

Syv præbende i Ramsø herred oprettes af domprovst Jens Grand, før han blev ærkebiskop i Lund. Det er et meget lille præbende, hvis gods er fordelt på 2 herreder, mest i Ramsø herred. Præbendet får navnet Syv, fordi det senere får Syv Kirke under sig.

Osted præbende også i Ramsø oprettes af Jacob Sunesen af Møn. Det annekterer senere Laurentii alter og skifter derfor navn.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle