1259

 

 Biskoppen, Peder Bang, må flygte fra Roskilde og tager til udkanten af stiftet, til Rygen, hvis fyrste Jaromir (Jarmer) som hævn angriber Sjælland - og afbrænder København (Jarmers tårn).

  

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle