1271

  

Et af de skibe, der er fundet i Roskilde havn, lastskibet  Roskilde 7, er bygget i dette år.

Bispegården er nu udbygget med stalde og kapel.

  

Dekanen Bent eller Benedictus dør. Hans efterfølger hedder Rano.

Skt. Johannes evangelistens alter oprettes af magister Benedictus, som var dekan. Det havde gods i Roskilde, København og i 3 herreder, mest i Volborg ved Torkilstrup.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle