1275

Peder Bang vender hjem efter landflygtighed og må acceptere, at borgerne i hans by København under hans fravær har indrettet sig med et byråd. Han sætter dog byfogeden til at føre opsyn med rådet.

Rosekildekannikken Peder Arnfast, som selv havde studeret i Paris og var blevet magister i filosofi og doktor i teologi opretter Collegium Dacium i den franske hovedstad. Her kunne de danske studerende bo, der var rejst til Paris for at "finde visdoms perle"/studere. Følgen af, at det er et medlem af Roskilde Domkapitel, der opretter kollegiet, bliver, at mange kannikker fra Roskilde frem over er uddannet i Paris: Det er Roskilde, som bl.a. har flest magistre.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle