1506           Hellig Trefoldighedsgildet
Forstørrelse
Gildevæsenet

Hellig trefoldighedsgildet var et rent præstegilde, hvor lægmænd og slet ikke kvinder havde adgang. Kalentegildet var oprindeligt også et rent præstegilde, men her slap efterhånden verdslige medlemmer ind. Der tales om det gilde, "som prestemend oc klerckæ her i Roskilde oppeholder". Gildet synes at have ejet en del jord; der kendes nogle skøder og genbreve (kvitteringer), bl.a. et fra 1506, hvori gildets tre forstandere skøder en gård ved siden af gildets hus til en præst i Ågerup; i genbrevet tilføjes det, at gården ligger "med sin længde og bredde ud til Kødmanger Strædet". Kødmanger er en kødmager, en slagter. Hvor det stræde lå, eller hvilken gade, der engang hed sådan, ved vi ikke i dag.