1370          Skomagerlavet
Forstørrelse

Skomagerlavets skrå

Sko

En håndværkerbod

Lavsvæsenet

Skomagerlavets segl. Roskildes mange skomagere holdt først og fremmest, som navnet siger, til i Skomagergade. Her ved byens hovedstrøg havde de deres værksteder og boder, og her lå sandsynligvis også skomagernes lavshus. Ved Sankt Laurentii kirke, hvor Algade går over i Skomagergade, er den lange række boder begyndt. I 1370 nævnes der således 21 skomager­boder alene i Sankt Laurentii sogn. Men der var skomagere andre steder end her. Det har været et stort erhverv i byen, og derfor var der så mange skomager, at de var delt i 2 lav: Et for mestre og et for svende.

Skomagerlavet havde et nært forhold til gråbrødrene i Roskilde. I deres kirke havde de en fornem lysekrone, og de betalte for mange messer her.