1327

Ærkebisp Karl udsteder påny afladsbrev til gavegivere til Skt. Agnete kloster. 

Skt. Agnete kloster brænder. 

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle