1406

  

Vor Frue alter og Skt. Catherine Kapel lægges 2/6 under præbendet Rota.

Anders Jensen af Faxinge lejer gods i Lyngby af Skt. Agnete kloster. Godset opløses i 4 gårde, som hver især er lettere at leje/fæste ud end den ene store.

Forrige år    Næste     Kort  Register  Tidstavle