1465

Roskilde Stadsret skrives dette år i en kopi. Denne viser, at stadsretten nu har alle de 27 paragraffer, som var i brug i middelalderen. Kongerne er begyndt at lave forordninger på købstadsområdet, der overtrumfer bestemmelserne i stadsretterne.

Skt. Olavs alters vikardømme grundlægges. Alteret ejede gods i 3 herreder (mest i Hammer) efter et mageskifte med kronen 20/4 1561.

Treenighedens alter i Helligtrekongers kapel oprettes. Det  ejede gods i 9 herreder, mest i Horns.

Forrige år     Næste    Kort    Register    Tidstavle