1489

Borgmester Jens Kruse er vidne på et testamente for en velhavende borger ved navn Niels Jensen. Testamentet (billedet)  handler bl.a. om fremtiden for ejendommen Algade 10 / Snæversti.

Et tingsvidne fra Horns herredsting fortæller fra en sag, at det var gammel skik, at norske skippere sejlede tømmer og træ til landingspladser i Isefjorden, som de så byttede til korn og andre landbrugsvarer. To norske skippere havde på tinget klaget over, at borgere fra Roskilde "havde rusteret (beslaglagt) deres skibe, taget deres sejl, drukket deres øl og ilde medhandlet dem". Roskildeborgerne hævdede, at nordmændene brød købstadens eneret på handel. Og nordmændene hævdede, at det havde de lov til, for de betalte told til lensmanden på Abrahamstrup (Jægerspris).

Forrige år    Næste     Kort    Register    Tidstavle