1529                Joakim Rønnow 
Kælder

Bispegods i København

Joachim Rønnow
                                                              

Af Roskildebispens gård i Nørregade i København er der på Universitetsområdet bevaret en enkelt bygning. Det er faktisk Københavns ældste beboelseshus. Her holdt Joachim Rønnow til, når han var i byen og til møder i rigsrådet. Og under Christian III's belejring boede hertugen af Mecklenburg  i huset (Grev Christoffer residerede på Københavns Slot). Efter reformationen fik universitet, som før da havde holdt til på byens rådhus, overdraget bispegården som sit værested.