1534             Christoffer af Oldenburg 
   Rigsrådets manglende valg

Grev Christoffer af Oldenburg har givet navn til Grevens Fejde, borgerkrigen 1533-36. Han stod i spidsen for en styrke udstyret af Lübeck, som skulle tage magten i Danmark i den fængslede Christian II's navn. I virkeligheden havde Lübeck ikke kunnet døje Christian II, og Christoffer, hans fjerne slægtning, havde måske en drøm om, at han selv ville kunne få tjansen.