1536

Forstanderen på Duebrødre Kloster, Ludvig Gyldenstjerne, er i det belejrede København. Under en sammenstimling af fortvivlede borgere i byen, bliver han slået ihjel.

Efter Københavns fald, indkalder Christian III til herredag i København. Her begår kongen statskup ved at arrestere alle de gejstlige medlemmer af rigsrådet. Den katolske kirke erstattes af den lutherske statskirke. Kongen overtager alt kirkeligt gods.

Roskilde nedlægges som bispesæde. Den nye lutherske “superintendent” får sæde i København. Den første superintendent over Sjællands Stift bliver den ivrige reformator Peter Palladius.

Biskoppen, Joachim Rønnow, arresteres og bliver anbragt på den tidligere bispeborg Dragsholm i Odsherred. Han sidder fanget her til sin død. Han var den eneste biskop, man var så bange for i regeringen, at man ikke slap ham fri.

Domkirken bliver sognekirke for Roskilde by. Koret med grave og kannikkestole lukkes af, så det kun er skibet, der fungerer som kirke. Man overvejede at nedbryde domkirken og bruge Gråbrødre Klosters kirke som byens sognekirke.

Nedbrudte kirker og klostre i Roskilde leverer sten til byggerier over hele Sjælland (bl.a. helt til Kronborg). Frådsten fragtes til København, hvor det bliver malet til kalk til brug ved bl.a. Christian IV´s senere byggerier.

Skt. Agnete kloster opløses ved reformationen og den skånske storgodsejer, rigsråd og lensmand Børge Trolle (død 1571) bliver forstander for klosteret. Han får klosteret som pantelen af kronen mod at sørge for, at søstrene forplejes. De kan dog frit forlade klosteret.

 

Anders Gyldenstjerne er stadig ærkedegn trods reformationen, men embedet er frem over sekulært. Alle kommende ærkedegne har ingen kirkelig funktion.

Forrige år    Næste     Kort    Register    Tidstavle