1544

Den arresterede biskop, Joachim Rønnow, dør som statsfange på sin tidligere bispeborg Dragsholm i Odsherred. Men alle de andre biskopper er sluppet ud af fængslerne og har indgået forlig med kongen.

De gamle katolske kannikker ved domkirken får forbud mod at holde tidebønner og samtlige sidealtre i kirken fjernes. Det gods, der hører til altrene, bevarer de dog stadig.

27/9 kommer der en forordning, som indfører daleren som møntenhed i Danmark. Daleren var international og havde en sølvvægt på 27g. Der blev ikke lavet ret mange danske dalere (man brugte i stedet tyske og hollandske), hvorimod der blev lavet småmønter som skilling og mark.

Forrige år    Næste     Kort    Register    Tidstavle