1577

Lave Beck   afløser som lensmandRoskildegård  Eggert Ulfeldt. Endelig kommer der en lensmand, som bliver i stillingen en del år.

Roskilde er kørt så meget agterud, at kongen bestemmer, at byen de næste to år skal være fri for at betale byskat. Det var i forvejen lidt, byen skulle lægge , men der var åbenbart næsten ikke noget at tage af. Kongen bestemmer endvidere, at to markeder, som omegnens bønder hidtil havde holdt uden for byen, nu skulle holdes på Vor Frue Klosters ubenyttede grund. Afgifter og leje af stadepladser skulle gå til magistraten, som skulle bruge pengene til at vedligeholde skibsbroen ved havnen og gadernes brolægning. Her var åbenbart to kommunale opgaver, som ikke blev løst så godt.

Skt. Olai Kirke nedrives. Materialerne genanvendes til udbedring af Duebrødre Hospital.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle