1588

Frederik II dør. Hans søn Christian IV. bliver (barne-)konge. Ved Frederiks død får kannikken Niels Hemmingsen, som er forvist til at residere i Roskilde, større frihed. Således kan han igen udgive bøger.

Lensmand Niels Parsberg får ordre om at rømme Bistrup. Han skal flytte sin husholdning fra den nye hytte tilbage til den gamle sure Roskildegård. Her er der stort behov for forbedringer af bygningerne.

Dronning Elisabeth af England sender en gesandt ved navn Josias Mercer for kondolere i anledning af kongens død. Han skriver i sin dagbog 28/7: "Vi kom til Roskilde, fordum en stor og udstrakt Erkebispeby, men nu er den næsten helt ødelagt paa Grund af Erkebiskoppens Overmod... Nu ser den knap ud som en middelstor Landsby. Den gamle Kirke er dog bleven tilbage, en meget glimrende bygning....Der saa vi denne Bys og hele Danmarks store Lys, den gode Olding Niels Hemmingsen, som i et Tidsrum af 37 Aar var Professor i København, og var en lærd og ærlig Lærer i Teologi. Med stor Lærdom har han skrevet meget, som er udgivet i Danmark og andre Steder... Nu gaar han i sit 76de Aar".

Slagterne i Roskilde klager over, at omegnens bønder indfører saltet kød til byen. Så kan de slet ikke drive forretning. Magistraten får ordre om, at den sammen med de residerende medlemmer af domkapitlet skal vurdere klagen. Vi ved ikke, hvad de vurderede, men det interessante er, at domkapitlet inddrages i en klar verdslig sag.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle