Bispeembedet på Sjælland
De katolske bisper
Biskopper over Sjælland
Billedet viser Københavns Domkirke, Vor Frue Kirke, som den så ud, før den brændte og siden blev ødelagt af englænderne under Københavns bombardement i 1807.

At være biskop, især på Sjælland, var ensbetydende med stor indflydelse. Efter reformationen 1536 valgtes biskopperne af købstædernes præst og provst. Kongen skulle så godkende valget. Fra 1683 valgte kongen selv biskopperne, men det ændredes ved Junigrundloven 1849.

I dag er det menighedsrådsmedlemmer og stiftets præster, der vælger biskoppen efter en forudgående opstilling. Derefter modtager biskoppen kongelig udnævnelse efter indstilling fra kirkeministeren.

Vi har ingen fotografier af Vor Frue Kirke, men kirken i Malmø er en tro kopi, og den står der endnu:

Vor Frue Kirke havde i middelalderen 4 præbender og altså kannikker. Den var rig på begravelser og relikvier. Således havde den flere hellige sager, der stammede fra Skt. Vilhelm.