1652      Roskildes indbyggertal

Formodet indbyggertal: 1500, måske færre.

1624

1677

Udviklingen 1658-77

Tallene for antal begravelser i domsognets kirkebog 1645-75 viser i årene1652-54, at der er noget, som er rivende galt. 500 døde på 3 år svarer til 20% af byens befolkning! Der må være tale om den plettyfus, som ramte Sjælland i disse år. Vi har tal fra Sørbymagle Sogn nær Slagelse, der viste, at plettyfus ramte voldsomt i maj-juli 1656. I Roskilde må sygdommen have raset i hele 3 år. Men så var det også slut. Mens f.eks. Ringsted havde mange døde i 1655. Efter sådan en epidemi har befolkningen været meget svækket, men der gik som regel kun få år, før befolkningstallet efter en  epidemi  var stabilt igen. Det sørgede tilvandringen fra landet for. Der er en mindre stigning i antallet af døde i årene under svenskekrigene før 1660. Og endelig er der en stigning i 1670'erne.Også her er der tale om en epidemi.