1672      Byernes indbyggertal

Formodet indbyggertal: 1000, måske færre.

Tal fra Roskilde

Udviklingen 1658-77

Befolkningsudviklingen i købstæderne er negativ i slutningen af 1600-tallet: År med store skatter og misvækst i landbruget. Befolkningsudviklingen kan ses af tal fra 1672 og 1769:

  1672 1769 Tilvækst
56 købstæder 63000 66000  5%
København 41000 93000 126%

Hovedstaden suger al kraft og trivsel til sig! Og det var da også regeringens politik, at den hellere ville have én stor og driftig by end 10 små. Derfor blev de fleste penge, erhvervsforsøg og institutioner lagt i hovedstaden.

Gamle stiftsbyer som Roskilde og Viborg går direkte tilbage. Ribe og Aalborg bevarer status quo. Odense og Fredericia er i vækst. På Sjælland er der vækst mod vest ved bedre havne men mindre: Korsør, Holbæk, Kalundborg.

Det samlede billede for købstæderne i 1672 ser således ud:

Indbyggertal 1672
Over 4000 Aalborg, Helsingør
3 til 4000 Odense (3800), Århus (3400)
2 til 3000 Roskilde, Randers, Viborg
1 til 2000 Fjorten
Resten Stationsbylignende småstæder