1678      Roskildes indbyggertal

Formodet indbyggertal: 1000

Erhvervsfordeling

Husdyr 1678

1677

Udviklingen 1658-77

Folketællingen i forbindelse med kopskatten 1678 gjorde, at man talte alle beboere, der boede i huse og gårde, der skulle betale skat, med. 768 indbyggere er ikke mange! Men tælles gejstlige, statsansatte og især de fattige med, stiger tallet.

Folketal 1678
Børn 183
Svende 38
Karle 104
Piger 117
Voksne 326
I alt 768

Forskellen på svende og karle kan være flydende, men i princippet er svende faglærte, som arbejder hos håndværkere, karlene er arbejdsmænd, som i høj grad har været beskæftiget i bylandbruget. Antallet af børn er sikkert sat for lavt.