1600                Handel
Handel med øl

Tømmerhandel

Handel med fisk

Figuren viser udenlandske opkøberes køb af heste på påskemarkedet i Roskilde 1604. Tilsammen købte de tyske opkøbere 97 heste det år, og som det ses kom de fleste fra de gamle hansestæder Lübeck og Stralsund. Resten kom fra det danske riges tyske del, Holsten. Mængden af solgte heste kender vi fra byfogedens årsregnskab. Han skulle nemlig have en afgift til kongen af alt, der blev solgt på markedet. Hestemarkedet var ret anseeligt (det var jo ikke kun tyskere, der handlede med heste), og vi ved fra de følgende år, at niveauet var nogenlunde det, der er vist her.

Blandt danske hestehandlere var bønderne fra Amager dem, man lagde mest mærke til. I 1613 kan man se af tallene, at 22 amagerbønder tilsammen købte 53 heste ud af en omsætning på i alt 95. 6 blev det år købt af en holstensk købmand og resten gik til en købmand fra Lolland.

De udenlandske købmænd skulle betale alene for at handle på markedet. Det kostede 9 skilling for at handle i byen. I 1603 havde der været en del: 2 fra Hamborg, 3 fra Stralsund, 1 fra Lüneburg og 1 fra Amsterdam. De kan have handlet med "kramvarer": Stoffer, bændler, knapper, bånd. Der kom en del købmænd til markedet med "pakker og kister", en rullende forretning. Der kunne være klædestoffer og skind i det rullende lager. Det havde 2 fra Hamborg, 2 fra Lübeck og 1 holstener. Af en pakke klæde skulle der kun betales 4 skilling i afgift.