1610                Ølimport
Handelslivet

Spegesild

Ølkrus

Kortet viser, hvor de handlende, der solgte øl fra boder eller vogne på torvet i Roskilde kom fra i 1610-11. Ikke overraskende kom de fleste fra langt den største nabo, København, men det er påfaldende, at der kom mange fra Køge (og det høje tal af handlende fra Køge holder sig i de følgende år). Helsingør og Næstved fylder også rimeligt, mens resten er småting. Det øl, de kom med, var formodentlig ikke det tynde, danske øl, men godt stærkt øl fra Tyskland, især fra Rostock.

En masse af de skibe, der anløb havnen kom med godt, stærkt øl fra Rostock i Mecklenburg. Af dansk øl skulle der ikke betales afgift, men det skulle der af tysk, nemlig "sise" eller "accise", som var på 2 mark pr. tønde. Adelige og kirkefolk kunne dog indføre tysk øl uden at betale afgift. Det var i høj grad skippere fra Nordby på Samsø, der havde specialiseret sig i at sejle øl fra Rostock til Roskilde. 13. august 1610 ankom Søren Sørensen fra Nordby således med 1½ læst og 2 tønder øl. Da én læst var 12 tønder, var fragten altså på i alt 20 tønder. De 6 af disse købte lensmanden Peder Basse uden afgift, Holger Bakke, en kannik, købte 2 uden afgift. De 12 resterende blev der betalt afgift for, og dem købte borgerne så. Det gav en told på 24 mark. 27. oktober samme år kom Søren Joensen, også fra Nordby, med 1½ læst og 4 tønder, altså 22 tønder. Lensmanden købte denne gang kun 4 tønder. Søren Sørensen kom igen 28. november (skønt sejladsen ellers normalt var indstillet i vinterperioden) med 2 læster, altså 24 tønder. Denne gang købte vor tørstige lensmand 6 tønder og en kannik ved navn Poul Pedersen købte 1, før fogeden kunne kræve afgift af de sidste 17 tønder. Den 30 marts 1611 kom Søren Sørensen igen med friske forårsforsyninger fra Rostock. Peder Basse købte 8 tønder af de 23 (1½ læst og 5 tønder), der var i lasten.

I 1618 kom Søren Joensen fra Nordby til Roskilde med øl i en lind strøm: 1. maj, 27. maj, 14. juni. 19. juli, 15. august, 10. september, 4. oktober og 4. november. Hver gang havde han 2 læster i lasten eller 24 tønder. En anden skipper fra Nordby, Morten Jørgensen, kom samme år med 1½ læster og byens egne borgmestre havde slået sig sammen om et skib, der kunne fragte 2½ læster, der også hentede øl i Rostock. I alt fik byen tilført 228 tønder øl det år! Men sejladsen gav også handel den anden vej. Skipperne tog brød og mel med til Tyskland. Noget af det brød, vi hører mest om, er kaulingbrødet.

Samsøskipperne kom med andet end øl. De handlede også med saltede sild.